آغاز فروش کتاب در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از تاریخ سوم بهمن ماه لغایت دهم بهمن ماه می‌باشد | بانک صادرات ایران حامی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران می‌باشد | فراخوان پویش ملی نذر کتاب به زودی

image

تقویم نمایشگـاهی

نمایشگاه‌های پیش رو

نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1400
3 بهمن 1400 تا 10 بهمن 1400
ساعات بازدید: 24 ساعته
این نمایشگاه بصورت مجازی برگزار می شود

بیشتر بدانید