Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۴٬۱۲۰ کتاب
تغذیه درمانی در بیماری‌های کبد و پانکراس و ...

نویسنده:راس.ا. کاتارین
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1395
شابک: 9786009488438
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

540,000 ریال
کتاب طلایی ویروس‌شناسی پزشکی به همراه نکات کلیدی، ...

نویسنده:سعید خشنود
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009747757
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,200,000 ریال
تغذیه حین درمان سرطان: راهنمای بیماران و خانواده‌ها

نویسنده:مهشید حاتمی
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008837404
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

600,000 ریال
پاتولوژی‌های رایج در تصویربرداری پزشکی (سر و گردن)

گردآورنده:سیده‌افروز حسینی
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008837428
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

550,000 ریال
درسنامه طلایی میکروب‌شناسی پزشکی به همراه نکات کلیدی، ...

نویسنده:افشین فهیم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008837213
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

900,000 ریال
درسنامه طلایی میکروب‌شناسی پزشکی به همراه نکات کلیدی، ...

نویسنده:افشین فهیم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008837237
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

850,000 ریال
درسنامه طلایی میکروب‌شناسی پزشکی به همراه نکات کلیدی، ...

نویسنده:افشین فهیم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008837220
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,080,000 ریال
درسنامه طلایی قارچ‌شناسی پزشکی به همراه سوالات تالیفی ...

نویسنده:سارا عباسیان
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786009747702
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

900,000 ریال
درسنامه طلایی انگل‌شناسی پزشکی مبحث کرم‌شناسی به همراه ...

نویسنده:هادی زاهدی‌زوارم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008837442
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,080,000 ریال
راهنمای معنویت‌درمانی

نویسنده:شهرام وزیری
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008837329
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

600,000 ریال
درسنامه طلایی میکروب‌شناسی پزشکی به همراه نکات کلیدی، ...

نویسنده:افشین فهیم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008837244
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,190,000 ریال
درسنامه طلایی انگل‌شناسی پزشکی: مبحث تک‌یاخته‌شناسی به همراه ...

نویسنده:هادی زاهدی‌زوارم
ناشر: فرهنگ گستر نخبگان
سال انتشار: 1399
شابک: 9786008837565
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,420,000 ریال