Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۹ کتاب
فیلتر مرتب سازی
زندگی شجاعانه: شجاعت آسیب‌پذیری و تغییر شیوه زندگی، ...

نويسنده:براون ، برنه
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1400
شابک: 9789645528568
نوبت چاپ: 9
شمارگان: 1000

770,000 ریال
رهبری دلیرانه: چگونه رو در روشدن با آسیب‌پذیری ...

نويسنده:براون ، برنه
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1400
شابک: 9789645528513
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 500

1,050,000 ریال
زندگی حضورمندانه: چگونه کاستی‌ها و نقص‌های ما به ...

نويسنده:براون ، برنه
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1399
شابک: 9789645528636
نوبت چاپ: 3
شمارگان: 500

520,000 ریال
کسب و کار هوشیار: چگونه از ارزش‌ها ارزش ...

نويسنده:سنگه ، پیترام.
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1401
شابک: 9789645528643
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

1,200,000 ریال
کاهش وزن سه بعدی: راه‌حلی ساده، بدون نیاز ...

نويسنده:عسگری‌نوری ، مرضیه
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1399
شابک: 9789645528506
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

570,000 ریال
بازگشت گرگ‌ها: چگونه به هم بپیوندیم

مترجم:رادنژاد ، فرح
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1400
شابک: 9789645528575
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 300

300,000 ریال
بدرود دون‌پایگی: شناخت موانع پیشرفت در کار و ...

نويسنده:سندبرگ ، شریل
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1399
شابک: 9789645528629
نوبت چاپ: 3
شمارگان: 222

520,000 ریال
کسی پشت درخت‌ها سوت می‌زند

نويسنده:حجتی‌طباطبائی ، افسانه
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1401
شابک: 9789645528698
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 220

460,000 ریال
زندگی تاب‌آورانه: چگونه از جدال با خود واقعی‌مان ...

مترجم:رادنژاد ، فرح
ناشر: آموزه
سال انتشار: 1400
شابک: 9789645528612
نوبت چاپ: 7
شمارگان: 910

1,050,000 ریال