Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۲۸ کتاب
فیلتر مرتب سازی
دنیای شکننده

نویسنده:لیلیا رز فورن
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1391
شابک: 9786009204168
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

300,000 ریال
ریاضیات ویژه (برای داوطلبان آزمون‌های مدارس سمپاد و ...

نویسنده:آزاده رنجبر
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1393
شابک: 9786007104071
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

540,000 ریال
مهر میهن بر سپهر سخن

نویسنده:علی محمودی‌فراهانی
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1394
شابک: 9786007104095
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1500

500,000 ریال
اصول و تکنیک‌های محلول‌سازی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی ...

نویسنده:رضا انصاری
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1394
شابک: 9786007104163
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

500,000 ریال
عشق‌های بی‌رنگ (سیری در منظومه‌های عاشقانه فارسی)

نویسنده:یسرا طهماسبی‌زاده
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1394
شابک: 9786007104187
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

650,000 ریال
هفت زندگی

نویسنده:ابوالفضل مجیدیان
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1395
شابک: 9786007104217
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

200,000 ریال
مباحث پیشرفته در پایگاه داده (امنیت، بازیابی، همزمانی ...

نویسنده:فاخته سلطانی‌تفرشی
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786007104347
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

450,000 ریال
ریاضیات ویژه (نهمی‌ها)

نویسنده:آزاده رنجبر
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786007104309
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

450,000 ریال
راهنمای انجام تحقیقات کمی و کیفی برای محققان ...

نویسنده:فاخته سلطانی‌تفرشی
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786007104286
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

550,000 ریال
پدر پولدار، پدر بی‌پول

نویسنده:رابرت‌تی. کیوساکی
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786007104118
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

700,000 ریال
ذرات در آب: خصوصیات و فرآیندها

نویسنده:جان گرگوری
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1391
شابک: 9786009204137
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

500,000 ریال
آب عاقل

نویسنده:علیرضا عینی
ناشر: دانش کیان
سال انتشار: 1396
شابک: 9786007104316
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

400,000 ریال