Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۸۷ کتاب
فیلتر مرتب سازی
بینش‌های برندسازی ورزشی

نویسنده:کونستانتینو استاوروس
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229715048
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

290,000 ریال
اصول آموزش شنا

مترجم:شعله خداداد
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229603260
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

490,000 ریال
نوآوری و فناوری ورزشی: ارزیابی عوامل فرهنگی و ...

نویسنده:ونسا رتن
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229603277
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

300,000 ریال
توپت را پرتاب کن: آموزه‌هایی از ورزش برای ...

نویسنده:ورنان براندیج
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229715017
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

210,000 ریال
ورزش‌های هوازی در افراد خاص

نویسنده:کارلوس آیان‌پرز
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229561812
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

190,000 ریال
آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

نویسنده:مهرعلی همتی‌نژاد
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008319856
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

590,000 ریال
آزمون‌های رشد حرکتی

نویسنده:زهرا سلمان
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008319627
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

790,000 ریال
ورزش معلولین

نویسنده:حسن دانشمندی
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1398
شابک: 9786008319955
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

850,000 ریال
تمرینات مقاومتی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمن

نویسنده:جوزف سیکولو
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1396
شابک: 9786008319535
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

750,000 ریال
پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی با تاکید بر ...

نویسنده:جان گالوچی
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008319894
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

390,000 ریال
حرکات اصلاحی در اختلالات شایع ران و شانه

نویسنده:ایوان اوسار
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008319252
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

950,000 ریال
مدیریت امنیت در اماکن و رویدادهای ورزشی

گردآورنده:حسن معصومی
ناشر: طنین دانش
سال انتشار: 1397
شابک: 9786008319948
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 200

690,000 ریال