Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۳۷ کتاب
فیلتر مرتب سازی
حسابرسی و بازرسی مواد و موسسات هسته‌ای از ...

نویسنده:نعمت‌الله رجب‌زاده
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1392
شابک: 9786009212897
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

30,000 ریال
محاسبات نرم و عصبی - فازی (یک روش ...

مترجم:سعید ستایشی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1392
شابک: 9786009212859
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

70,000 ریال
کاربردهای صنعتی رادیوایزوتوپ‌ها

مترجم:فائزه رحمانی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1392
شابک: 9786009212842
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

110,000 ریال
شیمی هسته‌ای نوین

مترجم:رضا قلی‌پورپیوندی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1392
شابک: 9786009257959
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

200,000 ریال
شیشه، شیشه - سرامیک و سرامیک‌ها برای تثبیت ...

نویسنده:دی. کورانت
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1393
شابک: 9786009257973
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

180,000 ریال
مقدمه‌ای بر تثبیت پسماند هسته‌ای

نویسنده:میشل‌آی. اوجووان
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1393
شابک: 9786007414002
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

160,000 ریال
فناوری بستر سیال در فرآوری مواد

نویسنده:سی.کی گوپتا
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1393
شابک: 9786009257966
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

200,000 ریال
مبانی علم مواد در اثر تابش

مترجم:حمزه فراتی‌راد
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1393
شابک: 9786007414026
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

250,000 ریال
شیمی و آنالیز رادیونوکلیدها: "روش‌های آزمایشگاهی و شیوه‌ی ...

مترجم:سیمیندخت شیروانی‌آرانی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1394
شابک: 9786007414118
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

250,000 ریال
رادیوشیمی تجزیه‌ای

مترجم:سیدجواد احمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1397
شابک: 9786007414095
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

250,000 ریال
کاربرد فناوری غشایی برای آمایش پسماند مایع پرتوزا

مترجم:علیرضا کشتکار
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1397
شابک: 9786007414071
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

120,000 ریال
گرافیت: تولید و کاربردها

نویسنده:احمد نوزاد‌گلی‌کند
ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون ...
سال انتشار: 1397
شابک: 9786009257904
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال