Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۱۵ کتاب
فیلتر مرتب سازی
بازپرورش مغز، بازسازی بدن برنامه تغییر مغزبرای کاهش ...

نویسنده:جورجیا‌دی. اندریانوپولوس
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009414666
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

350,000 ریال
فنون روان‌درمانی بر مبنای رویکردهای و روش‌ها

نویسنده:رضا جوهری‌فرد
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1398
شابک: 9786009414680
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

900,000 ریال
رهایی از اضطراب سلامت

نویسنده:لسلی ماندر
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1399
شابک: 9786009414697
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1100

300,000 ریال
پنجره‌ای نو به سوی روان‌درمانی کل‌نگر: دوازده گزارش ...

نویسنده:راینرماتیاس هولم-هادولا
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1400
شابک: 9786229689967
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

600,000 ریال
درآمدی بر پزشکی زندگی‌گرا: چهار جستار در فلسفه ...

نویسنده:فرزاد گلی
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009414604
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

350,000 ریال
برنامه بهی: درسگفتارهای اقتصاد زیست‌انرژی

نویسنده:فرزاد گلی
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229689912
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1100

800,000 ریال
اقتصاد زیست انرژی: مطالعه روش‌شناسانه درمان‌های زیست‌انرژیایی

نویسنده:فرزاد گلی
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1395
شابک: 9786009414628
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

400,000 ریال
ام‌اس از دیدگاه سیستم‌اندیش

نویسنده:رضا جوهری‌فرد
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1400
شابک: 9786229689950
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

600,000 ریال
ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز ...

نویسنده:نفیسه نفیسی
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1398
شابک: 9786009414673
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

300,000 ریال
فنون مدارا با اضطراب سلامت

نویسنده:ربکا اندرسن
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229689905
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1100

450,000 ریال
دانش فرگشت هشیاری: جستارهایی در روان‌شناسی فرافردی

نویسنده:فرزاد گلی
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009414611
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

400,000 ریال
پزشکی روان‌تنی در کاربندی مراقبت‌های اولیه سلامت

نویسنده:کورت فریچه
ناشر: دهکده سلامت
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009414659
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 500

450,000 ریال