Background Image

نتــایج جســتجو

نتایج جستجو: ۱۱۸ کتاب
فیلتر مرتب سازی
فیزیولوژی تمرینات ورزشی

نویسنده:گرگوری‌پی وایت
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1399
شابک: 9789648131802
نوبت چاپ: 3
شمارگان: 100

1,190,000 ریال
فیزیولوژی ورزش برای مربیان

نویسنده:برایان ج. شارکی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1400
شابک: 9789642060139
نوبت چاپ: 5
شمارگان: 50

1,290,000 ریال
کاربرد نمودارها در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با ...

نویسنده:حسین پورسلطانی‌زرندی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1397
شابک: 9789648131307
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

450,000 ریال
کشش بهتر: : 9 دقیقه در روز برای ...

نویسنده:جو یون
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1400
شابک: 9789642061501
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 100

800,000 ریال
کمر درد (علت بروز کمردرد): تمرینات ورزشی جهت ...

نویسنده:مه‌پری قاسم‌نژاد
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1394
شابک: 9789642060191
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 2000

500,000 ریال
کمردرد: تسکین و رفع دردهای کمر با تاکید ...

نویسنده:محمد پورکیانی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1399
شابک: 9789642060702
نوبت چاپ: 7
شمارگان: 650

890,000 ریال
کنترل حرکتی در اعمال روزانه

نویسنده:تیموتی‌دونالد لی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1394
شابک: 9789648131116
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

990,000 ریال
کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش

نویسنده:مرتضی دوستی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1398
شابک: 9789642585250
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 100

1,690,000 ریال
ماساژ ورزشی: مفاهیم و روشها

نویسنده:پاتریشیا بنجامین
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1397
شابک: 9789642585434
نوبت چاپ: 5
شمارگان: 1000

890,000 ریال
مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و ...

نویسنده:مهدی شهبازی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1395
شابک: 9789642060818
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 500

1,290,000 ریال
مبانی جامعه‌شناسی در ورزش

نویسنده:مسعود نادریان‌جهرمی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1400
شابک: 9789642060238
نوبت چاپ: 7
شمارگان: 150

1,190,000 ریال
مبانی جامعه‌شناسی ورزشی

نویسنده:مهدی شهبازی
ناشر: بامداد کتاب
سال انتشار: 1399
شابک: 9789642061020
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 550

590,000 ریال