Background Image
7 کتاب‌های موجود
فرهنگ نام‌آوران و مولفان ایرانی در عرصه حدیث ...

نویسنده:پروین بهارزاده
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1398
شابک: 9786226114226
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

888,000 ریال
نقد و بررسی دیدگاه جلال‌الدین سیوطی در موضوع ...

نویسنده:فتحیه فتاحی‌زاده
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009703913
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

462,000 ریال
شرح کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبایی (ره): مشتمل ...

نویسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1395
شابک: 9786005002843
نوبت چاپ: 6
شمارگان: 1000

1,200,000 ریال
شرح کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبایی (ره): مشتمل ...

نویسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1395
شابک: 9786005002850
نوبت چاپ: 6
شمارگان: 1000

900,000 ریال
شرح کتاب بدایه الحکمه علامه طباطبایی (ره): مشتمل ...

نویسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1395
شابک: 9786005002836
نوبت چاپ: 6
شمارگان: 1000

1,200,000 ریال
فقه مقارن (2): ازدواج و طلاق

نویسنده:ابوالحسن حسینی‌ادیانی
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1395
شابک: 9786005002805
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

516,000 ریال
فقه مقارن (1): بررسی بخشی از احکام نماز ...

نویسنده:ابوالحسن حسینی‌ادیانی
ناشر: دانشگاه الزهرا
سال انتشار: 1394
شابک: 9786005002652
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

534,000 ریال