Background Image
10 کتاب‌های موجود
عزیز خانم: طرحی از یک زندگی به روایت ...

محقق:فاطمه جعفری
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689861
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

170,000 ریال
سرت را به خدا بسپار: گزیده خاطرات شهیدمحمدرضا ...

محقق:علیرضا اشرفی‌نسب
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689755
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1500

220,000 ریال
از دامن مادر: روایت‌هایی از زندگی روحانی شهید ...

نویسنده:محمد حکم‌آبادی
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689854
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

200,000 ریال
آقاصادق: روایتی از زندگی جهادگر شهید سیدمحمدصادق دشتی

گردآورنده:محمدرضا حسینی
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689717
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1500

200,000 ریال
پرچمدار کوچک من: تجربه‌های خلاق مادران به همراه ...

نویسنده:فریده الیاسی‌فرد
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689694
نوبت چاپ: 5
شمارگان: 2000

150,000 ریال
دختر تبریز: خاطرات صدیقه صارمی رزمنده

نویسنده:هدا مهدیزادمردانقم
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229505397
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 1000

230,000 ریال
نان سال‌های جنگ: مروری بر نقش زنان روستای ...

گردآورنده:محمود شم‌آبادی
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226689083
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 2000

220,000 ریال
دلهره‌های آخرین خاکریز: زندگی‌نامه جهادگر شهید محمدرضا شمس‌آبادی

نویسنده:محمد اصغر‌زاده
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229505373
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 2000

250,000 ریال
همیشه فرمانده: روایتی از زندگی سردار شهید محمد ...

محقق:محمود شم‌آبادی
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229559017
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 5000

50,000 ریال
آقای کاف میم: خاطرات شفاهی حسن کمالیان

محقق:رضا پاک‌سیما
ناشر: راه یار
سال انتشار: 1399
شابک: 9786229554982
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1500

300,000 ریال