Background Image
7 کتاب‌های موجود
مهمان شام: زندگینامه و خاطرات شهید مدافع حرم ...

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786007841440
نوبت چاپ: 5
شمارگان: 2500

190,000 ریال
هوری: زندگینامه و خاطرات سردار شهید علی هاشمی

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1398
شابک: 9786009449811
نوبت چاپ: 9
شمارگان: 1500

300,000 ریال
پنجاه سال عبادت: وصیتنامه و دلنوشته‌های ادبی و ...

گردآورنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1398
شابک: 9786009391745
نوبت چاپ: 9
شمارگان: 2000

160,000 ریال
بیا مشهد: زندگینامه و خاطرات روحانی شهید علی ...

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1398
شابک: 9786007841334
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 2000

190,000 ریال
...تا شهادت: چهل حکایت از آنان که توبه ...

ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1398
شابک: 9786007841150
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1500

190,000 ریال
شهیدان زنده‌اند: چهل حکایت از حضور شهدا در ...

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1398
شابک: 9786007841327
نوبت چاپ: 3
شمارگان: 2500

170,000 ریال
سلام بر ابراهیم: زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم ...

نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر: شهید ابراهیم هادی
سال انتشار: 1393
شابک: 9786009391714
نوبت چاپ: 9
شمارگان: 2500

220,000 ریال