Background Image
15 کتاب‌های موجود
هزار و دوازدهمین نفر: 200 خاطره از سردار ...

گردآورنده:محمدرضا حسنی‌سعدی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227336153
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

250,000 ریال
حسین پسر غلامحسین: زندگی‌نامه و خاطراتی از شهید ...

نویسنده:مهری پورمنعمی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786009994335
نوبت چاپ: 34
شمارگان: 2000

260,000 ریال
رباب: خاطرات بانو، زهرا حمیدی‌راوری دختر،‌ همسر و ...

نویسنده:شیرین توکلی‌زاده‌راوری
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227336016
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

200,000 ریال
ایستاده بر اوج: روایتی از زندگی شهید ایرج ...

نویسنده:شهین تاج‌الدینی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786009994359
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

180,000 ریال
تماشای تو از دوردست: روایتی از زندگی شهید ...

نویسنده:مهدی زارع
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227336009
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

260,000 ریال
اسمش اکبر بود: روایتی از زندگی شهید اکبر ...

نویسنده:مهری پورمنعمی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227336047
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

260,000 ریال
مروارید اروند: زندگی‌نامه و خاطراتی از روحانی شهید ...

نویسنده:زینب یزدان‌پناه
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009638901
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

140,000 ریال
نخل: زندگی‌نامه و خاطرات شهید حسین مرادی

نویسنده:اختر بیجاد
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009638932
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

190,000 ریال
راز تپه‌های 139: زندگی‌نامه و خاطرات شهید ناصر ...

نویسنده:مهری پورمنعمی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009638918
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

90,000 ریال
سیزده سال با مجنون: زندگی‌نامه و خاطرات شهید ...

نویسنده:احمد ایزدی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1396
شابک: 9786009505739
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 3000

65,000 ریال
جان ناقابل: زندگی‌نامه و خاطرات جهادگر فرهنگی شهید ...

نویسنده:آذر همتی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1395
شابک: 9786009638925
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 3000

70,000 ریال
اولین ستاره شهر: زندگی‌نامه شهید محمود یوسفیان

نویسنده:زینب یزدان‌پناه
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1395
شابک: 9786009505784
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

60,000 ریال
مسافر هور: زندگی‌نامه و خاطرات دانشجوی شهید عین‌الله ...

نویسنده:راضیه شریعتی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1395
شابک: 9786009505760
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

38,000 ریال
مرهم دیدار: خاطرات دانشجوی شهید محمدکاظم کیانی

نویسنده:شهین تاج‌الدینی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1394
شابک: 9786009505708
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

70,000 ریال
نامه‌های سیدعباس: خاطرات دانشجوی شهید سیدعباس امیرجهانشاهی

نویسنده:آذر همتی
ناشر: شهید حاج قاسم سلیمانی(وابسته به کنگره شهدای استان کرمان)
سال انتشار: 1394
شابک: 9786009505715
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

60,000 ریال