Background Image
141 کتاب‌های موجود
راهبردهای تحول در مدیریت کلان کشور

نویسنده:ابراهیم کارخانه‌ای
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177800
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

300,000 ریال
بر بلندای حلب: روایتی از مقاومت نیروهای ارتش ...

نویسنده:زهرا قربانی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177039
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

500,000 ریال
مادر آفتاب: چهارده خورشید، یک آفتاب

نویسنده:مهری‌السادات معرک‌نژاد
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850197
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

180,000 ریال
بال‌های مهربانی: بر اساس خاطراتی از زندگی سردار ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850029
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
رئیس‌بازی: بر اساس خاطراتی از زندگی سردار شهید ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850005
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
بهترین میوه: بر اساس خاطراتی از سردار شهید ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850012
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
تصادف دوست‌داشتنی: بر اساس خاطره‌ای از شهیدان علی‌اکبر ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850043
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
نهال هلو: بر اساس زندگی و خاطرات شهید ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850036
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
برنده واقعی: بر اساس خاطراتی از شهید ابراهیم ...

نویسنده:زینب سوداچی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786222850050
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

150,000 ریال
درگاه این خانه بوسیدنی است

نویسنده:زینب عرفانیان
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177909
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 1000

400,000 ریال
تبسم‌های جبهه: خاطرات باحال و قشنگ بچه‌های جبهه ...

نویسنده:حمید داودآبادی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1395
شابک: 9786008200062
نوبت چاپ: 2
شمارگان: 1000

125,000 ریال
مربع‌های قرمز: خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از ...

نویسنده:زینب عرفانیان
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786008857501
نوبت چاپ: 22
شمارگان: 1000

550,000 ریال
پرنیان

تدوین:محمد رضاخانی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786008200017
نوبت چاپ: 22
شمارگان: 1000

250,000 ریال
لبخندی به معبر آسمان: خاطراتی درباره سردار شهید ...

ویراستار:عالمه محمدی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177794
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

300,000 ریال
خورشید که غرق نمی‌شود: روایتی داستانی از زندگی ...

نویسنده:فائضه غفارحدادی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177459
نوبت چاپ: 1
شمارگان: 1000

250,000 ریال
آرام جان

نویسنده:محمدعلی جعفری
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226609982
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 1000

250,000 ریال
یک روز بعد از حیرانی

نویسنده:فاطمه سلیمانی‌ازندریانی
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786226609401
نوبت چاپ: 7
شمارگان: 1000

400,000 ریال
دخترها بابایی‌اند

نویسنده:بهزاد دانشگر
ناشر: شهید کاظمی
سال انتشار: 1399
شابک: 9786227177640
نوبت چاپ: 4
شمارگان: 1000

330,000 ریال